BUUT

  • WERFT FONDSEN – als u een ideaal hebt maar nog niet de middelen
  • 
WERKT OP PROJECTBASIS – als er genoeg plannen zijn maar u (tijdelijk) mensen te kort komt
  • GEEFT RAAD – als u behoefte hebt aan strategisch advies, vertaald naar een concreet plan van aanpak

De fondsenwervende wereld is volop in verandering. Met een terugtrekkende overheid moeten steeds meer organisaties zelf voor (extra) inkomsten zorgen. De relatie met de donateur is belangrijker dan ooit. Klantgerichtheid staat centraal. Bovendien dragen mensen liever bij aan een project dat zichtbaar het verschil maakt. Hoe concreter hoe beter. Door dit soort trends wil je als organisatie continu vernieuwen en innoveren.

Ik kan u daarbij helpen. Ik word niet gehinderd door bestaande processen. Met een frisse blik verwerf ik nieuwe inzichten en ideeën. Concreet? Ik kan u werk uit handen nemen, een nieuw project opstarten of advies geven. Samen vullen we uw vraag in.

Anne-Miek van Uchelen